Which is more musical:
a truck passing by a factory
or a truck passing
by a music school?
~ John Cage ~

Sympozjum

Sympozjum CAGE100

 

Z okazji stulecia urodzin Johna Cage’a w dniach 16-19 maja 2012 roku odbędzie się w Lublinie Sympozjum CAGE100, organizowane w ramach Roku Johna Cage’a Lublin 2012.

Kompozytorzy, artyści, kuratorzy, naukowcy i pisarze ze USA, Kanady i Europy zaprezentują odczyty poświęcone szerokiemu spektrum zagadnień istotnych dla zrozumienia dziedzictwa Johna Cage’a we współczesnej sztuce i kulturze.

W sympozjum wezmą udział: Katarzyna Bazarnik (Uniwersytet Jagielloński, Korporacja Ha!art, Polska), Zenon Fajfer (Korporacja Ha!art, Polska), Michelle Fillion (University of Victoria, Kanada), Anne de Fornel (University of Paris IV, Francja), Kyle Gann (Bard College, USA), Hee Sook Kim (Haverford College, Pennsylvania, USA), Peter Jaeger (University of Roehampton, W. Brytania), Jerzy Luty (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Gordon Mumma (USA), David Nicholls (University of Southampton, W. Brytania), Pauline Oliveros (Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, Nowy York), David Revill (University of Maryland, USA), Christopher Schultis (University of New Mexico, USA), Volker Straebel (Electronic Music Studio at Technische Universität Berlin, Niemcy), Krzysztof Szwajgier (Akademia Muzyczna w Krakowie, Polska), Margaret Leng Tan ( Singapur/USA) i Fred Turner (Stanford University, USA).

 

Ramowa koncepcja sympozjum i układ programu zostały opracowane przez profesora Jerzego Kutnika, który również poprowadzi zaplanowane sesje.

 

PROGRAM


16 maja, środa

 

9:30 Otwarcie i powitanie gości

9:45 Gordon Mumma: mini-recital

10:15 Kyle Gann: „Silence z perspektywy czasu”

11:15 David Revill: „Cage jako performance”

12:15–13:00 przerwa obiadowa

13:15 Gordon Mumma: „John Cage i technologie elektroniczne

od lat trzydziestych po sześćdziesiąte”

14:15 Krzysztof Szwajgier: „Cage, Polska i kwestia wolności”

15:00 otwarcie instalacji „Encounter” Hee Sook Kim i Chrisa Shultisa i „Dear.John: A Canon on the Name of Cage” Pauline Oliveros

 

17 maja, czwartek

 

9:30 Chris Shultis: mini-recital

10:00 Peter Jaeger: „John Cage i naśladowanie natury”

11:00 Anne de Fornel: „Spotkania z przypadkiem w wystawach Johna Cage’a”

12:00–13:00 przerwa obiadowa

13:00 Jerzy Luty: „(A)polityczna sztuka Johna Cage’a”

14:00 Margaret Leng Tan: „Spojrzenie na 4’33’’ przez pryzmat filozofii Zen”

15:15 Margaret Leng Tan – plenerowe wykonanie 4’33’’ i 0’00’’ Johna Cage’a

 

18 maja, piątek

 

9:30 David Revill: mini-recital

10:00 Volker Straebel: „Tekst i kontekst: Premiera Variations III John Cage’a” kompozycja jako ekspozycja, czyli jak uwolnić publiczność”

11:00 Katarzyna Bazarnik: „Liberatura i Cage. Wykład preparowany”

12:00–13:00 przerwa obiadowa

13:00 Zenon Fajfer: „Nic o wykładzie”

14:00 Chris Shultis:Fałszywi przyjaciele: Komunikacja jako źrodło cierpień”

 

19 maja, sobota

 

9:30 „50’ na prelegentow: czy to się musi zdarzyć?” – aleatoryczny panel dyskusyjny z udziałem publiczności przygotowany przez studentow Akademii Muzycznej w Krakowie

10:45 Fred Turner: „John Cage jako teoretyk demokracji czasow zimnej wojny”

11:45–12:45 przerwa obiadowa

12:45 David Nicholls: „Każdy ... jest w centrum: Rozważania nad Cage’owską wizją historii (muzyki)”

13:45 otwarta dyskusja / zamknięcieSympozjum odbędzie się w Pałacu Czartoryskich, siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego przy Placu Litewskim 2 w Lublinie.


Organizator:
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w Lublinie
www.rozdroza.com

Współpraca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
www.umcs.lublin.pl

 

Kontakt: tel. +48 (81) 466 59 89, lublin@johncageyear.pl

 

POBIERZ BROSZURĘ SYMPOZJUM CAGE100